Tábor se stal členem Paktu starostů a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors for Climate & Energy). Deklaroval tak závazek ke splnění cíle EU snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 % a zvýšit odolnost vůči dopadům klimatických změn.

Tábor je členem Paktu starostů a primátorů a tím se zavázal zpracovat akční plán pro energetiku a klima - tzv. SECAP

Součástí závazku je zpracování akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima, tzv. SECAP (zkratka anglického originálu Sustainable Energy and Climate Action Plan), který navrhne sérii opatření, jimiž lze cíle dosáhnout.

Obecně to bude prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využíváníenergie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení.

„Již nyní je jasné, že prim bude hrát odklon od uhlí jako paliva pro teplárenství, ´ozeleňování´ výroby elektrické energie anebo přechod na ekologické formy dopravy,“