Cílem konceptu chytrého města je vytvoření integrovaného prostředí, které přinese občanům města možnost využít sofistikované moderní technologie, které se navzájem systematicky doplňují a překračují pohled a rozsah jednoho oboru.

Zavádění jednotlivých prvků bude probíhat na dvou základních frontách: rozvoj metropolitní datové sítě - IOT infrastruktury a rozvoj IT sytémů.

V prosinci se sešla pracovní skupina pro SmartCity složená odborníků a zástupců zainteresovaných představitelů úřadu, která se bude zabývat konkrétními praktickými kroky. Zápisy z jejího jednání budou ZDE. Akční plán je zde a pravidelně aktualizovaný ZDE.

Metropolitní datová síť - dálnice pro data

Prvním krokem je zprovoznění komunikační síťe pro IoT na otevřené platformě LoRaWAN v nelicencovaném pásmu 868 MHz. Jedná se o bezdrátovou síť, která umožňuje jednoduchou a energeticky nenáročnou komunikaci s velkým dosahem. Je to páteřní prvek - taková dálnice pro data.

Tato síť umožní přenášet data z jednotlivých “krabiček”, které něco “chytrého” dělají. Může to být např. měření hluku/teploty/emisí pro průběžné vyhodnocování “stavu” životního prostředí. Nebo měření výšky hladin vodních toků pro varování před náhlými změnami. A nebo třeba automatický odečet vody/elektřiny na měřidlech nejen v bytech, ale i na centrálních distribučních uzlech. Krabičky měřící stejnou veličinu tvoří “aplikaci”.

Inspirací je Nové město na Moravě (NMNM), kde LoRaWan brány již mají. Tábor se tak stane součástí otevřené, komunitní, celosvětové sítě the things network (TTN), v které působí bezpočet institucí, organizací i jednotlivců.

nákres vztahů v síti

Organizace otevrenamesta.cz už nyní připravuje jednoduché návody, jak se do sítě připojit. Čímž proces zpřístupní i méně technicky zdatným. Je tedy velký předpoklad rozvoje a rozšiřování sítě i ze strany měst a obcí. Lze tak spolupracovat a podílet se na financování vývoje krabiček.

Cílem projektu je:

  • umožnit provozovat městu i městským organizacím vlastní infrastrukturu pro IoT, včetně dat uložených v datových centrech města.
  • nabídnout síť k vývoji a testování HW a SW pro studenty a jako podporu podnikání ve městě

Veškeré novinky v oblasti SmartCity se budou objevovat na tomto webu pod tagem #smartcity.