Smart city je celostní přístup k plánování a vůbec fungování města. Firmy, které prodávají nějak smart produkty se snaží navodit dojem, že budeme chytré město až když si koupíme jejich produkt. Ale tak to není. Mnohdy ani běžní občané nebenefitují přímo z nějaké “chytré” inovace, ale sekundárně z toho, že tato umožní lépe plánovat a alokovat prostředky.

Město Tábor si nechalo zpracovat dokument "Tábor - chytré město s tváří", který nastiňuje některé infrastrukturní projekty a další rozvojové aktivity v oblasti Smart City. Projekty, které byly realizovány a které dobíhají, jsou kompatibilní s tímto dokumentem, patří mezi ně:

 • LoRa síť + datové centrum
  1. etapa rozvoje optické datové sítě
 • nabíjecí stanice pro potřebu úřadu na Žižkově náměstí a v Tabačce
 • elektromobil pro potřeby úřadu
 • elektromobil pro městskou policii
 • příprava pro nabíjecí stanice a počítání obsazenosti v rámci projektu rekonstrukce parkoviště u bazénu
 • digitalizace procesu návštěvnického parkování
  1. etapa automatického odečítání stavu vodoměrů a elektroměrů
 • rozvoj portalu obcana: žádost o dotaci na další etapu digitálního úřadu
 • rozšíření možnosti platby přes online aplikaci Sejf z MHD i na parkování

Co dokument nepředpokládá jsou například vratné kelímky na festival Táborská setkání, které mají druhotný pozitivní dopad na bilanci produkce odpadu. To je nejen chytré, ale i ekologické.