Energetický management (EM) je aktivita, která má za cíl sledovat spotřeby energií (nebo obecněji zdrojů). Cílem je mít přehled jak o spotřebách samotných, tak o nákladech s nimi spojených. Na základě sbíraných dat je možné identifikovat příležitosti k optimalizacím.

Město Tábor i většina jím zřízených organizací pro EM používá systém Energy Broker. EM v roce 2021 úspěšně prošel certifikací podle normy ISO50001. V tu dobu certifikovaný energetický management města i jeho zřízených organizací byl v Česku unikát.

energetik

Energetik města je Ing. Daniel Urbánek.
Tel. 773 774 988
Email: urbanek@bytes.cz

projekty

Většina bytových domů prošla zateplením. Probíhá příprava projektů fotovoltaických elektráren a výměny svítidel v městských objektech, především školách. Společnost C-Energy realizuje konverzi parovodních rozvodů na horkovodní, které mají o dost menší ztráty