Já a tajemník úřadu jsme využili nabídky od ministerstva pro místní rozvoj a vyrazili se podívat do Vídně na výsledky koncepčního procesu strategického řízení započatého v roce 2007 osvíceným starostou, který díval mnohem dál za horizont svého angažmá na radnici.

Dopolední část programu se uskutečnila v centru Vídně u agentury UIV (Urban Innovation Vienna), což je společnost založená městem Vídeň pro analýzy, konzultační činnost ve strategickém plánování, urbanistickém rozvoji a pro Smart City strategie. Má tři oddělení: Energetické centrum, Smart City agenturu a Města budoucnosti.

Sledují mezinárodní trendy, iniciativy a modely a analyzují současný vývoj, stejně jako výzkum v oblasti relevantních městských záležitostí. Přináší know-how, které je následně podrobeno otevřené diskuzi s místními odborníky, aby bylo možno navrhovat strategie na míru. Navrhují a organizují strategické procesy, fóra pro dialog s veřejností, odborné workshopy a mezinárodní konference.

Vídeň chce zachovat svou vedoucí pozici v oblasti energetiky a ochrany klimatu v evropském kontextu – v kombinaci s dobře fungujícím hospodářským a sociálním základem – a je proto zavázána cílům 2050 EU. Iniciativa Smart City Vídeň usiluje o nalezení aktuální a účinné reakce na klimatické změny a drastického nedostatku přírodních zdrojů a o dosažení ambiciózních klimatických a energetických cílů Evropské unie.

strategické řízení

Rámcovou strategii "Smart City Vídeň 2050" je třeba vnímat jako zastřešující strategii pro řadu substrategií jako urbanistický plán krok 2025, Program ochrany klimatu, program energetické účinnosti v městech SEP, Vídeňská Charta, technická koncepce mobility, technická koncepce pro zelený prostor a volný prostor, atd. Vznik těchto strategií sahá již před rok 2010. Strategické řízení s důrazem na moderní technologie má ve Vídni tedy velký náskok.

Odpolední program se uskutečnil ve vznikající nové části Vídně Aspern Seestadt Wien. V několika etapách se tam vytváří vysoce kvalitní bydlení pro více než 20 000 lidí a téměř tolik pracovních míst. Na základě inovačních koncepcí roste trvale udržitelná čtvrť, která kombinuje vysokou kvalitu života s dynamickou ekonomickou mocností.

Město na břehu jezera se staví úsporným způsobem. S inteligentní logistikou a opětovným použitím stavebních materiálů (cirkularita materialů) je kladen velký důraz na udržitelnost. Práce s ražbou, recyklací a nakládání s materiálem probíhá přímo na staveništi, přičemž obvykle musí materiál přepravovat tisíce nákladních aut. Ve městě na břehu jezera je většina materiálu uložena na místě a recyklována. Například Asperner Terasy sloužící jako rekreační oblast tvoří zároveň ochrannou stěnu před staveništi.

Vídeňská firma 3420 Aspern Development AG, kde jsme byli hosty, spolu se svými partnery koordinuje urbanistickou činnost a rozšiřování infrastruktury v Seestadtu. Multidisciplinární tým přináší mnoho možností a je partnerem pro investory, stavitele a firmy. V propagačních letácích uvádějí že:

„Dokonale propojená, předem naplánovaná, rozmanitá a otevřená čtvrť Aspern Seestadt je obchodní polohou mezinárodního charakteru od bydlení až po blahobyt. V nejlepším místě uprostřed Evropy je Seestadt inteligentní investicí pro investory a podnikatele. Zároveň však příležitostí pro lidi, kteří hledají bydlení. Místo totiž kombinuje jak nájemní bydlení s možností dotace od města až po rezidentní domy s vlastníky.

Závěr

Příklad Vídně tedy ukazuje, že SmartCity není prázdný pojem, možnost prodat produkty technologických korporací, ani agenda, která "žije" na úřadě samostatně vedle všeho dění. Je to celostní přístup ke strategiskému řízení, který cílí na "uživatelskou přívětivost" žití obyvatel města. Provázejí ho termíny jako spolupráce, komunikace, technologie, strategie, komunita a otevřenost. Chytrost spočívá v koncepčním plánování, které bere v potaz co možná nejširší množinu aspektů a aktérů, příklady dobré praxe nejen z regionu ale celého světa a především dlouhodobé strategické řízení s co nejširší zpětnou vazbou.