Pro účastníky fóra jsme pro rok 2019 připravili jednu změnu. Máme pro ně výzvu vyzkoušet si participativní rozpočet v praxi. Vybraní zástupci budou mít za úkol vymyslet projekt ve veřejném prostoru podle přiloženého zadání, připravit jeho prezentaci a na fóru zabojovat o jeho realizaci. Vítězný projekt bude předložen ke schválení radě města.

Autoři vítězného projektu obdrží drobné ceny od Města Tábor. Účastníci fóra se též dozví, jak jsme postoupili v řešení priorit zvolených v roce 2018.

Návrh projektu pro participativní rozpočet

Vašim úkolem je vymyslet projekt, který byste chtěli v Táboře realizovat. Je nutné splnit následující podmínky:

 • Je realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově
 • Projekt je určen pro veřejnost
 • Realizace se musí vejít do rozpočtu 250 000 Kč
 • Nesmí se jednat o jednorázovou kulturní, sportovní či obdobnou akci

Harmonogram

 • 08.30–09.00 prezence účastníků
 • 09.00–09.05 přivítání a představení programu fóra
 • 09.05–09.30 seznamovací hry
 • 09.30–09.35 seznámení s řešením ověřených priorit Mladého fóra 2018
 • 09.35–09.45 představení projektu Voda - objekt a cíl našich výzkumů
 • 09.45–10.00 přestávka
 • 10.00–10.45 příprava projektů - možnost konzultovat s přítomnými zástupci odborů městského úřadu
 • 10.45–11.15 představení projektů
 • 11.15–11.30 hlasování, vč. pravidel hlasování
 • 11.30–11.40 přestávka
 • 11.40–11.50 představení studie úprav knihovny
 • 11.50–12.15 brainstorming nápadů ve skupinách - vybrat 1–2 nápady, které by chtěli v knihovně udělat
 • 12.15–12.25 představení vybraných nápadů za skupinu
 • 12.25-12.30 vyhlášení vítězného projektu
Těším se na kreativní brainstorming nápadů od mladé generace :)