Veřejného osvětlení (VO) v Táboře provozuje městská společnost Technické služby Tábor - TST. Síť světelných bodů dlouhodobě prochází obměnou. Je to především výměna starých tipů svítidel za nové LED. Každý takový bod je zařazen s ohledem na zatřídění komunikací a dodržování normových hodnot osvitu do několika kategorií.

Kategorie jsou např. frekventované komunikace, parky, parkoviště. Každá kategorie má různé požadavky na intenzitu nebo teplotu chromatičnosti (barvu) světla. Nad frekventovanými ulicemi je dobré svítit intenzivněji a bílým světlem, které "probouzí" řidiče. V parku naopak svítí spíše žlutá světla, aby nedocházelo k ovlivňování bioritmů u lidí ale i živočichů. Jde ale také o tvar svítidel a optiku na jednotlivých svítidlech. To jsou klíčové faktory, které ovlivňují, že světlo dopadá přesně tam, kam má a nikam jinam, kde by působilo tzv. "světelný smog".

To, že se "techničkám" při správě VO daří dokládá řada referencí v odborných článcích (např. komunalniekologie.cz). Dokládá to i bilance, kterou jednatel M.Polanecký nedávno posílal jako reakci na námět změny intenzity svícení:

Pro zajímavost, kam se s elektrickou energií dostáváme v roční spotřebě města v celém systému veřejného osvětlení:
rok 2001 - 3.902 světelných bodů, 283 návěstidel světelné signalizace, spotřeba 2.043,25 MWh
rok 2021 - 5.705 světelných bodů, 349 návěstidel světelné signalizace, spotřeba 1.800,15 MWh

Spotřebu energie je také možné ovlivnit snížením intenzity světelného bodu během noci. Cca 2.500 světelných bodů, které už tuto možnost mají, je regulováno podle výkonostního diagramu znázorněného na obrázku:

regulační diagram

Další možností je některé body "zchytřit" tak, aby se rozsvěceli pouze "na fotobuňku". I s tímto je v rámci systému kalkulováno. Ukazuje se ale, že to není vhodné v každém případě. Jednatel Polanecký:

Inteligentní osvětlení na základě pohybu lidí a vozidel není vhodné pro každou lokalitu. Instalace všech senzorů je však často ekonomicky náročnější než samotná úspora v dané lokalitě.

Provoz veřejného osvětlení objednává Odbor dopravy a investiční akce jsou řešeny s jednotlivými odbory města na základě koordinačních jednání výstavby a rekonstr