Původní záměr udělat Táborská setkání maximálně bezodpadová byl po dohodě zjemněn na pilotní vyzkoušení vratných kelímků, které jsou běžné na komerčních festivalech. U nás a v zahraničí je to standard pomalu na všech veřejných akcích. I přes některé výtky byl pilotní projekt úspěšný. Hodně však záleží na ukázněnosti návštěvníků. Tam byly letos velké rezervy.

Táborská setkání 2019 byla příslovečným lakmusovým papírkem, který ukázal, jak budou reagovat stánkaři a hlavně návštěvníci festivalu. Reakce stánkařů se dala očekávat. Vratné nápojové kelímky jsou standardem na celé řadě festivalů, většina stánkařů si s nimi už bez problémů poradí. A ti, pro které to ještě rutina není, se to doučí. Návštěvníci podle našich zjištění s kelímky žádný problém neměli. Jsou většinou zvyklí z hudebních festivalů a pokládají to za standard. Tajemník Lubomír Šrámek dodává:

Podle mých zjištění přímo u stánků a od lidí nebyl žádný problém. Neumím říct ale absolutní závěr ke konci Táborek. Systém byl přijat stánkaři i veřejností, a to i těmi lidmi, kteří se s ním setkali poprvé.

Existují ale zlí jazykové, kteří tvrdí, jak je systém špatný a že jsou to komplikace pro stánkaře apod. Ano, zavedení vratných kelímků vyžaduje určitou logistiku a přípravu a pro hodně lidí je to práce navíc. O poznání menší objem odpadu a absence „kelímkového koberce“ na exponovaných místech jsou důkazem toho, že ta práce má smysl. Děkujeme proto všem zúčastněným. Ceníme si toho.

Rezervy však byly. Systém vratných kelímků byl tentokrát povinný pouze pro stánkaře na náměstí samotném, protože právě na něm se vždy koncentrovalo maximum lidí. Ozývaly se však hlasy, že je to málo, že se tam objevují jednorázové kelímky, které si tam lidé nosí „zvenku“ a naopak venku lidé chtějí čepovat do vratných kelímků. Je to oprávněná kritika. Příští rok se systém po koordinaci s maximem prodejců rozšíří i jinam.

Největší rezerva v ekologičnosti však byla v ukázněnosti diváků. Část popelnic byla určena k separaci, byly označeny, a přesto v nich končil směsný odpad. Michal Polanecký, jednatel Technických služeb:

„Vše putovalo na skládku, ale oproti loňsku bylo odpadu méně.

Separace odpadů je téma, na kterése zaměříme příští rok. Proto příští ročník bude tlačit i na odbourání jednorázového nádobí a pro návštěvníky připravíme možnosti, jak biologicky rozložitelné nádobí třídit. Umožníme tak vzniknout minimálnímu množství odpadu. To, zda tomu tak bude, bude záležet na návštěvnících samotných.