Činnost komise Zdravého města se, jako každý rok, řídí plánem. Toto je nástin plánu činnosti na rok 2019.

Obvyklá činnost Komise bude zaměřena na:

 • zapojení členů komise do aktivit realizovaných v rámci Zdravého města
 • vyhodnocování žádostí o poskytnutí dotace z dotačních programů města na podporu „Zdravého města Tábora“ (ZM) a na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
  účast všech členů komise na Fóru Zdravého města Tábor
 • projednávání a schvalování Hodnotící zprávy aktivit Zdravého města za rok 2018 a Plánu zlepšování na rok 2019
 • příprava postupu města Tábor do vyšší kategorie v rámci uplatňování principů místní Agendy 21 (MA21)
 • propagace ZM a MA21 – zlepšování, nové nápady a postupy

Cílem Komise je:
aktualizace Zdravotního plánu města Tábora na období 2020–2024

Navrhované termíny setkání v roce 2019:

středa 9. ledna 2019 od 16 hodin

 • organizační záležitosti (volba místopředsedy, jednací řád, termíny komise, plán činnosti)
 • seznámení s projektem ZM a metodou MA21
 • pozvánka na Fórum Zdravého města (středa 6. 2. 2019)
 • schválení Plánu činnosti komise na rok 2019

úterý 12. února 2019 od 16 hodin

 • seznámení s dotačními projekty
 • projednání Hodnotící zprávy aktivit Zdravého města Tábora v roce 2018 a Plánu zlepšování 2019
 • aktualizace Zdravotního plánu města Tábora
 • Smart City Tábor
 • různé: sdílené parkovací zóny, spolupráce města s podnikatelskou sférou

úterý 5. března 2019 od 16 hodin

 • projednání žádostí o dotaci z dotačních programů ZM a EVVO
 • příprava osvětových kampaní Den Země a Ukliďme svět, ukliďme Česko (duben)

úterý 7. května 2019 od 16 hodin

 • informace o výsledcích Fóra Zdravého města
 • příprava osvětových kampaní Evropský týden udržitelného rozvoje (květen) a Dny bez úrazů (červen)
 • představení Kritérií MA21 pro rok 2019 – obecně a podrobněji pro kategorii C
 • pozvánka na Letní školu Zdravých měst 2019
 • různé: Zero Waste, třídění odpadu v Táboře (kontejnery kov, oleje, odpadkové koše na plasty)

úterý 3. září 2019 od 16 hodin

 • informace o proběhlých aktivitách ZM a o přípravě osvětové kampaně Dny zdraví
 • informace o plnění Kritérií MA21 za rok 2019
 • priority pro dotační program na podporu ZM

úterý 5. listopadu 2019 od 16 hodin

 • příprava Hodnotící zprávy za rok 2019 a Plánu zlepšování na rok 2020
 • aktualizace Zdravotního plánu města Tábora
 • příprava Zprávy o činnosti komise za rok 2019 a Plánu činnosti na rok 2020

O činnosti komise a výsledcích jejích jednotlivých jednání bude Rada města Tábora pravidelně informována prostřednictvím zápisů z jednání, které jsou jí předkládány formou informačních materiálů.

Zápisy z jednání komise jsou také zveřejňovány na webových stránkách města.