Obvyklá činnost Komise bude zaměřena na:

 • zapojení členů komise do aktivit realizovaných v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda21 (MA21)
 • vyhodnocování žádostí o poskytnutí dotace z dotačních programů města na podporu „Zdravého města Tábora“ (ZM) a na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
 • účast všech členů komise na Fóru Zdravého města Tábor (alespoň 3 členů na Mladém fóru)
 • projednání a schvalování Hodnotící zprávy aktivit Zdravého města za rok 2020a Plánu zlepšování na rok 2021
 • příprava postupu města Tábor do vyšší kategorie v rámci uplatňování principů MA21-propagace ZM a MA21 – zlepšování, nové nápady a postupy

Cílem Komise v roce 2021 je:

 • zavedení konání pravidelných diskusních kulatých stolů na vybraná témata ze života města
 • zachování Fóra Zdravého města vroce 2021 Komise předpokládá, že v roce 2021 proběhne její setkání minimálně 6 krát

úterý 5. ledna od 16.30 hodin – neveřejná komise

 • projednání žádostí o dotaci zdotačních programů Zdravého města
 • projednání žádostí o dotaci zdotačního programu EVVO
 • příprava Fóra Zdravého města úterý

9. února od 16.30 hodin – veřejná komise

 • Fórum Zdravého města-Plán zlepšování Zdravého města a MA21
 • Příprava osvětových kampaní
  – Ukliďme svět, ukliďme Česko, Den Země
 • Počet a témata kulatých stolů pro rok 2021

úterý 13. dubna od 16.30 hodin – veřejná komise

 • Fórum Zdravého města
 • příprava osvětových kampaní:Den Země, Do prácena kole, Den bez tabáku a Evropský týden udržitelného rozvoje (květen), Dny bez úrazů (červen)

úterý 8. června od 16.30 hodin – veřejná komise

 • hodnocení proběhlých kulatých stolů
 • příprava osvětových kampaní: Evropský týden mobility, Dny zdraví

úterý 7. září od 16.30 hodin – veřejná komise

 • informace o proběhlých aktivitách ZM a o přípravě osvětové kampaně Dny zdraví
 • informace o plnění Kritérií MA21 za rok 2021

úterý 9. listopadu od 16.30 hodin –veřejná komise

 • příprava Hodnotící zprávy za rok2021a Plánu zlepšování na rok 2022
 • příprava Zprávy o činnosti komise za rok 2021a Plánu činnosti na rok 2021

O činnosti komise a výsledcích jejích jednotlivých jednání bude Rada města Tábora pravidelně informována prostřednictvím zápisů z jednání, které jsou jí předkládány formou informačních materiálů.

Jednání bude probíhat online vždy na jitsi.mutabor.cz/vkl.