Na přelomu roku bylo pokáceno několik hnízdních stromů v tzv. jádrových hnízdních koloniích. Ke kácení došlo kvůli bezpečnosti, protože zdravotní stav stromů byl již špatný. Tento zásah zřejmě přispěl k některým změnám v havraních koloniích.

První z nich je přesun určité části kolonie do ulice Buzulucká a vznik dalších hnízd v ulici Zborovská. Další změnou je zmenšení populace v Husově parku. Bylo však vysledováno, že tato kolonie s kolonií na Pražském sídlišti úzce komunikuje.

Stále platí strategie zachovávat jádrové kolonie přibližně ve stejném měřítku. Opatření, které je k tomu možné dělat je však málo. Nejpoužívanější je shoz hnízd v době před jejich obydlením. Jen v letošním roce bylo shozeno na 80 kusů. Havrani však dokážou nové hnízdo postavit do několika málo hodin.

Dalším druhem opatření je zmírnění následků pobytu havranů. Jedná se zejména o zvýšení frekvence čištění chodníků, laviček, případně herních prvků na dětském hřišti, odstranění některých laviček v Husově parku či likvidace uhynulých jedinců ve spolupráci s Městskou policií.

Zatím se nepotvrzují některé obavy ze vzniku kolonií na Sídlišti nad Lužnicí. Od roku 2019 se pravidelně objevuje na břízách v blízkosti domů v ulici Havanská několik hnízd, která před obsazením v průběhu února město pravidelně a často opakovaně odstraňuje, úspěšná zahnízdění jsou v tomto místě výjimečná a omezují se na 1 maximálně 2 hnízda. Odstraňování případných hnízd a hnízdních zbytků před obdobím hnízdění v blízkosti budov na tomto sídlišti bude prováděno i v dalších sezónách.

V letošním roce se nově se objevilo cca 10 hnízd v blízkosti ul. Soběslavská, v prostoru mezi budovou Policie ČR a "zahradnictvím ve srubu". Z pohledu soužití s havranů s lidmi jde o poměrně nekonfliktní lokalitu, v níž není vhodné rušivě zasahovat, zde však možná jde pouze o okrajové zahnízdění mladých jedinců, které se v dalších sezónách nemusí opakovat. Obdobná situace je nejspíš na okraji Parku u popraviště, kde vzniklo 5 hnízd na stromech podél ul. Kpt. Jaroše.

Celkově táborská hnízdní populace v letošním roce na rozdíl od předchozích sezón nerostla, souhrnný počet hnízd na území města přibližně odpovídá loňskému stavu, oproti situaci např. v Sezimově Ústí, kde lze vzestupnou tendenci pozorovat.