Udržitelný rozvoj znamená respekt k limitům přírody a planety a zajištění stejných možností pro rozvoj generací, jež přijdou po nás.

Tábor navazuje na několik deklarací a dokumentů o udržitelném rozvoji. Jedním z nich je "Česká republika 2030", dalším pak Aalborské závazky:

Naší vizí jsou města a obce otevřená pro všechny, vzkvétající, nápaditá, trvale udržitelná, poskytující jak kvalitní život pro všechny občany, tak umožňující jejich podíl na rozhodování o všech aspektech městského života.

Ty definují několik dalších kapitol, v rámci kterých Tábor zpracovává dílčí strategické dokumenty:

  1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
  2. Životní prostředí
  3. Udržitelná spotřeba a výroba
  4. Doprava a mobilita
  5. Zdraví
  6. Místní ekonomika a podnikání
  7. Vzdělávání a výchova
  8. Kultura a volný čas
  9. Sociální prostředí
  10. Globální zodpovědnost