Účastníci: Bc. Magdaléna Čulík, Mgr. Lenka Greň, Jiří Lešek, Dalibor Vošta, Jiří Depta, Lenka Čeňková. Mgr. Markéta Marková
Omluveni: Vítězslav Novák, Mgr. Klecanda, Jiří Truhlář

 1. Jak zvýšit separaci odpadu na Táborských setkáních (resp. obecně na akcích)
  Zvýšit kapacitu popelnic a kontejnerů na tříděný odpad v době akce, popsat co kam patří. Vratné kelímky na akci, vzít v potaz epidemiologickou situaci, dřevěné příbory vs plastové, papírové talíře. Podmínka ve smlouvě pod pokutou, formou eko daně města na používání vratných eko obalů. Nepoužívání jednorázových odpadů a plastů i na akcích fin podporovaných (granty dotace) městem Tábor.

 2. Hodnocení proběhlých kulatých stolů (Back2tabor, Galerie)

  • Galerie - Kulatý stůl proběhl, výstupy zpracovány, nyní se zpracovává koncepce táborské Galerijní činnosti. Zodpovědná pí. Lorencová
  • Back2Tabor - zpětná vazba proběhla v době po pořádání, otázka je kdo si vzal výstupy z kulatého stolu z vedení města za své a jaké kroky se podnikly. Z výstupu vedení města může dostat komise další úkoly. Témata byla pojmenována a mohou být zpracovávány v dalších krocích, projektech.
 3. Příprava osvětových kampaní:

  • Evropský týden mobility 16-22.9 řeší paní Čeňková, sdílené dokumenty na google. Součást SECAP nutno realizovat.
  • Den udržitelné energetiky pořádá knihovna 24.6.,
  • Dny zdraví - obvykle v říjnu snaha udělat začátkem září před Táborkama a týdnem mobility. Komise sdílí názor, že s ohledem na množství událostí je možné pro letošní rok akci vynechat.
  • Den Země 19.8. Součást SECAP. Termín schválený připravuje paní Čeňková na TGM. (Rumpold, Zelené střechy)
 4. Refresh stavu MA21 postup do kategorie “B” definice úkolů do konce roku 2021
  Paní Čeňková je s agendou seznámena a pracuje na všech aktivitách spojených s agendou

 5. Návrh termínu Fóra 2021 - termín bude únor 2022

 6. Vývoj závěrů z posledního Fóra Zdravého města, aktualizace stavu aktivit
  Paní Čeňková ověří stav u Garantů priorit, tak aby se do příštího fora udělalo maximum kroků.

 7. Doplnit chybějící zápisy na web města - bude doplněno paní Čeňkovou

Ostatní - Botanická zahrada Tábor den otevřených dveří, výročí 155let, větší propagace pro turisty a místní obyvatele, zakomponovat ji do dění ve městě…

 • Farmářské trhy - zvýšit frekvenci, využít místo TGM,
 • Kulatý stůl Bydlení - 8.9. Spojeno s komisí Zdravého města, v Knihovně.
 • Možnost zjistit, zdali je prostor propagovat v NTR