Participativní rozpočtování (PaRo) bude od roku 2020 i v Táboře.
Každý rok počítáme s alokací 2 miliony korun na realizaci investičních projektů, příp. stavebních úprav ve veřejném prostoru města.

Každý rok občané budou moci navrhovat projekty, které považují za přínosné, zkrášlující, užitečné, prostě jakýmkoli způsobem zvelebující veřejný prostor. Ty, které dostanou v hlasování největší podporu, město realizuje.

Proces podávání i hlasování probíhá přes portál info.taborcz.eu.

Harmonogram

  1. Vyhlášení výzvy radou města: součástí bude konkrétní harmonogram a další parametry návrhů
  2. Návrhová fáze, podávání návrhů občany - uživateli. Každý návrh musí obsahovat popis projektu tak, aby si kdokoli mohl udělat představu, co je záměrem navrhovatele (+ nákresy, mapy, aj.) a rozpočet projektu opřený o reálné ceny (odkazy na internetové obchody, apod.). Rozpočet může být maximálně 500 000 Kč včetně provozních výdajů. O maximu proběhla anketa, ve které převážil názor zastropovat maximum na 500 tis. a umožnit tak realizaci více projektů v jednom kole. Je možnost si rozpocet navýšit z jiných zdrojů (např. sehnáním sponzora). Po podání záměr musí sebrat dostatečnou podporu od veřejnosti pro postup do další fáze - "palečkováním" na webu.
  3. Posuzování proveditelnosti: vyjadřovaní dotčených odborů, příp. výzvy k úpravám.
  4. Čas na rozmyšlenou: Přihlašování a úpravy návrhů je zastaveno. Úspěšní navrhovatelé mají ještě možnost dělat propagaci svých projektů, aby přesvědčili co nejvíc hlasujících. Občané mají přehledný seznam projektů na webu.
  5. Hlasování, 2 týdny: Hlasovat se bude pouze online z důvodu efektivity vyhodnocení. V městské knihovně však bude pracovník, který s hlasováním pomůže lidem, kteří si na to sami netroufnou.
  6. Realizace: projekt je realizován příslušnou složkou městského úřadu. Délka realizace je závislá na složitosti a připravenosti projetu. Je tedy možné, že realizován nebude tentýž rok, kdy byl podpořen hlasováním. Na konci realizace je slavnostní otevření za účasti navrhovatelů s prezentací průběhu realizace a vyhodnocením.

Detailní podmínky jsou zde