Ačkoli Zdravé město má organizační zázemí úřadu, není pouze jeho aktivitou. Je zejména projektem komunitním, který vytváří prostor pro posílení aktivit a zájmu obyvatel. Podílejí se na něm různé složky městské společnosti – soukromý a neziskový sektor a veřejnost. Vzniká zde lepší vztah mezi radnicí a občany v oblasti sledování a naplňování společných hodnot v rámci rozvoje města. Velmi důležitý je zde názor obyvatel.

Projekt Zdravé město (PZM) a místní Agenda 21 (MA21) realizuje město Tábor jako řádný člen Národní sítě Zdravých měst ČR.

Dokumenty Zdravého města Tábora a místní Agendy 21