V rámci projektu „Voda – objekt a cíl našich výzkumů“ se 17. září 2018 uskutečnila exkurze, jejímž cílem bylo metodické setkání zástupců Nadačního fondu Táborského soukromého gymnázia s týmy ze spolupracujících škol a odběr vzorků k dalšímu zpracování.

Konkrétně se odebírala voda z několika míst nádrže Jordán a z přírodního zdroje Eleonora. Přímo při odběru Ing. Komzák z Táborského soukromého gymnázia předvedl přítomným chemickou analýzu vzorků a ukázal, jakými přístroji je možné ji provádět. Žáci a učitelé spolupracujících škol (Střední zemědělská škola, ZŠ Orbis Pictus a ZŠ Mikuláše z Husi) tak mohli vidět chemii v praxi a dále mohli pozorovat a porovnávat jednotlivé vodní zdroje. Následuje analýza odebraných vzorků, kterou zpracují žáci pod vedením svých učitelů ve školách, a vyhodnocení výsledků. Projekt je podpořen v rámci výzvy MŠMT - Podpora vzdělávání v regionálním školství v roce 2018.