V letošním roce budeme diskutovat nejen o strategických prioritách života ve městě, ale také se zaměříme na aktualizaci Zdravotního plánu města. Prezentován bude též studie "Stavební úpravy objektu městské knihovny". Každý Váš názor je vítán a může přispět k dalšímu směřování města.

Forum se bude konat 6. února 2019 od 18 hodin v sále Centra Univerzita Tábor. Letošní ročník nabízí několik novinek – více času na diskusi, jednání formou kulatých stolů a cílenou diskusi na téma zdraví. Hlavní debata bude o opatřeních Zdravotního plánu města Tábora, který čeká aktualizace. Občané budou diskutovat u šesti stolů zaměřených na Zdraví mladých, Zdravé stárnutí, Zdravé životní podmínky, Zdravé životní prostředí, Zdravý životní styl a Zlepšení duševního zdraví. Každý stůl bude mít svého odborného garanta, který povede diskusi.

Oproti loňskému roku se nebudou účastníci přesouvat mezi jednotlivými stoly, ale budou diskutovat pouze u jednoho. Nepřijdou ale o možnost vyjádřit se k jakékoli oblasti ze života města. Každý garant bude zaznamenávat náměty nejen na téma zdraví, ale též návrhy strategických priorit. Každý jednací stůl na závěr vybere jednu zdravotní a dvě strategické priority. Z navržených strategických priorit si účastníci zvolí deset, které by město mělo přednostně řešit.

Harmonogram

  • 18.00-18.05 Přivítání - zástupci vedení
  • 18.05-18.10 Úvod - vysvětlení změn - Ing. Diváková
  • 18.10-18.15 Co je to Zdravotní plán a proč jej potřebujeme - Ing. Lorencová
  • 18.15-18.20 Postup řešení priorit 2018 - Ing. Klecanda
  • 18.20-19.20 Diskuse a výběr priorit u diskusních stolů
  • 19.20-19.35 Souhrn za stoly
  • 19.35-19.45 Hlasování
  • 19.45-19.55 prezentace stavebních úprav knihovny
  • 19.55-20.00 Vyhlášení výsledků, konec - Ing. Diváková

Občané města, kteří se z nějakého důvodu nemohou fóra zúčastnit, ale mají zájem zapojit se do diskuse o prioritách města, mohou své náměty na strategické priority zasílat do 4. února 2019 koordinátorce projektu na e-mail jana.lorencova@mutabor.cz.