Odbor investic připravil rekonstrukci hřiště u ZŠ Helsinská. Bohužel bez vědomí dalších aktérů, natož občanů, pouze v koordinaci ředitelkou. Na poradě vedení jsme se dohodli na pozastavení procesu do té doby, než všichni zúčastnění k projektu neřeknou své.

Původní variantou byl uzavřený areál pouze pro potřeby ZŠ, tzn. bez přístupu veřejnosti. S místostarostkou Petrovou jsme tvrdili, že to je veřejný prostor a že veřejnost má mít možnost na hřiště chodit. To se podařilo. Pakliže se areál otevře veřejnosti, tak dává smysl tam přidat další prvky pro sportovní aktivity.

Jestli to je veřejný prostor, pak chci, aby ho zpracoval také odbor životního prostředí (OŽP) a rád bych, aby s plány byla seznámena veřejnost před tím, než budeme vybírat zhotovitele!

Odbor životního prostředí jsem do procesu vtáhl také proto, že v projektu zcela chybí zeleň, zatímco plotů a betonu je tam habaděj.

Nedalo by se přemýšlet o částečném nahrazení navrhovaných kovových plotů za živé ploty?

Uvidíme, jak se projekt změní po seznámeni paní vedoucí OŽP se situací a po návrhu dalších sportovních prvků. Existuje koncepce veřejných prostor na SNL, tak by projekt měl být kompatibilní i s ní.