11.2.2021 v podvečer proběhla internetová diskuze (workshop) s veřejností nad konečnou podobou SECAPu. V téměř dvouhodinové prezentaci a následné diskuzi byli účastníci seznamováni s postupy a opatřeními, která povedou k dosažení cíle.

Cílem je naplnění závazku snížit emise CO2 (ale i ostatních skleníkových plynů) do roku 2030 o 40%.

Akční plán naleznete kliknutím na tomto odkazu

Podle zkušeností z jiných, především evropských měst, se nejedná o cíl nereálný, znamená to však odpovědný přístup a společnou snahu závazku dosáhnout. Město Tábor jako signatář závazku, chce jít příkladem a dostupnými nástroji strhnout okolí.

A v čem přínos spočívá? Jde o nástroje jak, omezit nadbytečnou spotřebu energie, čímž snižujeme produkci CO2, neboť většina produkované energie přináší uhlíkové emise. Jedná se především o domácnosti, o zateplování domů, úspory v podnikání, ve službách, ale i v dopravě.
Velmi významné je pro dosažení výsledku zapojení co nejvíce obnovitelných zdrojů energie do běžného života a také výrazné omezit prosté spalování uhlí. Součástí je i adaptace na změny klimatu a z toho plynoucí opatření, např. výstavba „zelených střech“ a využívání dešťových vod.

Odborné prezentace zpracovatelů Akčního plánu k jednotlivým částem naleznete v odkazech níže:
- Prezentace CDV
- Prezentace Enviros
- Prezentace Porsenna

FOND logo