Jednání proběhlo on-line.
Začátek jednání byl v 16.30 hodin.

 • Účastníci: Mgr. Václav Klecanda, Mgr. Lenka Greň, Jiří Lešek, Dalibor Vošta, Jiří Depta, Lenka Čeňková
 • Omluveni: Bc. Magdaléna Čulík, Vítězslav Novák, Markéta Podzimková

Komise schválila tento program jednání:

 1. Fórum ZM
 2. Příprava osvětových kampaní: Den bez tabáku, Evropský týden udržitelného rozvoje, Den Země, Den bez úrazů, Do práce na kole. Příprava Květinové soutěže.
 3. Kulaté stoly

V úvodu jednání komise ZM a MA21 byla panem místostarostou V.Klecandou v krátkosti představena nová koordinátorka Lenka Čeňková, která na svou pozici nastoupila v pondělí 3.5.2021.

Projednávané body:

1. Fórum ZM

Letošní ročník se neuskuteční ani na podzim, komise ZM a MA21 se dohodla, že bude odloženo na únor 2022, místo Fóra ZM se komise shodla na tom, že 1.týden v září připravíme Kulatý stůl.

2. Příprava kampaní

 • Den Země - org. Knihovna Tábor – L. Čeňková se na schůzce s ředitelkou knihovny domluví na tom, jak je schopné ZM pomoci s organizací a propagací. Více na příští komisi.
 • Do práce na kole – org. Ing . Hotový, L. Čeňková osloví Ing. Hotového s tím, zdali potřebuje ještě pomoci s nějakými věcmi za ZM. Zároveň se po skončení akce v NTR zveřejní podrobnější informace o akci, osloví se pár účastníků akce s prosbou o vyjádření dojmů a sdílení přínosu celé akce, což by mohlo akci více zmedializovat do příštích ročníků.
 • Den bez tabáku a Evropský týden udržitelného rozvoje – medializace v NTR
 • Den bez úrazů – řádný termín by byl v červnu 2021, pokusíme se přesunout na podzim 2021.
 • Květinová soutěž 2021 - na jednání komise ZM L. Čeňková informovala o tom ,že zajistí větší medializaci celé soutěži, požádá o podporu knihovnu a již oslovila společnost Comett s pomocí o umístění informace v autobusech, které jsou vybaveny obrazovkou. Na radu J. Lešky osloví pomocí
  emailu předsedy osadních výborů , kterým rozešle info s letáčky a přihláškou. Letáky vyvěsí na rondely, info bude v NTR a na FB. Cílem je soutěž více podpořit, dostat informace o soutěži i mezi starší občany města Tábor, kteří se mohou zapojit.

3. Kulaté stoly

termín 1. v září. Po dohodě si Komise ZM zvolila téma „Bydlení, sídliště, ceny pozemků“. Na přesnějších detailech se sejdou Mgr Lenka Greň , Jiří Leška a Lenka Čeňková - ta celé setkání zorganizuje. KS by měl být pro max. 20 účastníků, přizvána by měla být i odborná veřejnost.

USNESENÍ: Komise ZM a MA21 se shodla na tom, že v letošním roce se výhercům /1.-3. místo /rozdají jako dárky poukázky v hodnotě 1 500 Kč, 1 000 Kč a 500 Kč do zahradnictví.
Pro byli všichni přítomní.

Další komise proběhne v úterý 8. 6. 2021 od 16:30.
Místo bude upřesněno s ohledem k vyvíjející se epidemiologické situaci.

V Táboře dne 5.5.2021

Zapsala: Lenka Čeňková
Schválil: Mgr. Václav Klecanda – předseda komise