Ve dnech 11. a 12. 2. 2019 proběhla na Pražském sídlišti, především v blízkosti ulic Buzulucká, Jaselská a Petrohradská, avízovaná likvidace hnízdních zbytků z předcházející hnízdní sezóny havrana polního. Celkem bylo stromolezci odstraněno asi 30 kusů bývalých hnízd. Zanedlouho po této akci se však ukázalo, že se kdosi rozhodl vzít situaci do vlastních rukou a pokračoval shazováním hnízd v ulici Zborovská. Avšak bez vědomí města či orgánů ochrany přírody, ale hlavně bez nezbytných odborných znalostí a zkušeností.

Cílem odstraňování zbytků po hnízdění havranů, které město Tábor v předhnízdním období pravidelně provádí, je zabránění rozšiřování hnízdišť do dalších citlivých lokalit ve městě. Tento postup byl pečlivě konzultován s odborníky z České společnosti ornitologické a Ministerstva životního prostředí. Společně byly vytipovány lokality, které je nezbytné ponechat bez zásahu. Jednou z takových lokalit je právě prostor mezi ulicemi Zborovská a Buzulucká, kde dosud fungovala soustředěná hnízdní kolonie havrana, která byla početně i prostorově stabilizovaná.

hnízda v půlce února

Razantní zásah do této kolonie jde zcela proti smyslu dosud uplatňovaných opatření, iniciuje založení nových kolonií a představuje tak mimo jiné vysoké riziko rozšíření hnízdění do mnoha dalších lokalit.

Podobnou neblahou zkušeností prošlo například město Chrudim. Nemusíme však chodit ani tak daleko, neboť vznik zmíněné kolonie na Pražském sídlišti nejspíš souvisí s odstraněním některých hnízd během bezpečnostního řezu stromů v Husově parku v roce 2004, kam se havrani nastěhovali z hnízdních stromů pokácených u Černých mostů v roce 2002 v rámci výstavby IV. železničního koridoru.

Nyní tedy stojíme před otázkou, co přinese amatérský a nekontrolovaný zásah do kolonie ve Zborovské ulici. Zatím je jasné, že z původních 55 hnízd (květen 2018) zbylo v této ulici po akci samozvaných bojovníků proti havranům pouhých 18 hnízd (konec února 2019), nyní je jich již 38 a další zřejmě přibydou.

Pokusím se tedy shrnout následky: Obyvatelům Zborovské ulice se nikterak neuleví,
momentální úbytek nejvýše 17 hnízdících párů většina lidí stěží zaznamená. Co však možná neunikne pozornosti obyvatel hlavně jiných částí sídliště, je založení nových hnízd v okolí.
Například na skupině 3 stromů mezi ulicemi Jaselská a Buzulucká, nechalo město v polovině února odstranit 9 původních hnízd, nyní je jich na těchto stromech 22. Na několika dalších stromech, ze kterých byly v souladu se schváleným postupem odstraněny hnízdní zbytky většinou po 1 páru havranů, vznikla hnízda 2 nebo 3. Zcela nově se 3 hnízda objevila například na bříze v Jaselské ulici. Je pravděpodobné, že zvýšený zájem havranů o hnízdění v širším okolí souvisí s bezhlavým shazováním hnízd v jádrové kolonii. Kromě toho tato akce přinesla další zátěž pro dřeviny na sídlišti. Havrani totiž při budování hnízd nemohou využívat stará hnízda a materiál z nich, a tak ve velké míře ulamují drobnější větvičky ze všech stromů v okolí.

Závěrem bych rád ještě jednou zdůraznil, že se město Tábor rozhodně distancuje od
zmiňovaného neuváženého a sobeckého zásahu, který nepřinesl nic dobrého havranům ani lidem.

Jiří Rozum, odbor životního prostředí