Práci na uchopení konceptu smart city započalo již minulé vedení radnice. Výsledkem je rozsáhlý dokument "Tábor - chytré město s tváří", který shrnuje současný stav, rešeršuje současné možnosti a trendy v oboru a nabízí široké spektrum dílčích opatření, které se dají realizovat.

Dokument je převážně teoretický a je zpracován ve třech pilířích:
• udržitelná městská mobilita
• inteligentní budovy a čtvrti, energetika a služby
• informační a komunikační technologie, podporující integrované procesy v energetice, ICT, dopravě a v provozu technické infrastruktury obecně

Významným krokem je také prosincové podepsání memoranda o spolupráci s Czech SmartCity cluster, Jihočeským krajem a Vysokou školou technickou a ekonomickou. Jedná se o deklaraci vzájemné spolupráce a vzájemném vyměňování a sdílení zkušeností.

Vývoj na poli digitálních a technologických odvětví se mění velice rychle, takže nástin přibližného plánu dalších kroků nebude neměnný a rozhodně nebude úplný. Ale pro představu a splnění domácího úkolu: v rámci volebního období 2018-2022 se bude dít přibližně toto:

2019

 • leden - květen: vytipování vhodného umístění, nákup, instalace a zkušební provoz LoRa bran - metropolitní datové sítě (MDS) - páteř pro jednotlivé smart city aplikace, dálnice pro data
 • únor - květen: budování datových skladů
 • duben - září: příprava a spuštění prvních aplikací využívající MDS, nejpíše monitoring živ. prostředí
 • leden - příprava žádosti o dotaci na první městský elektromobil a její podání
 • postupně: vytipování lokalit a následné budování veřejných dobíjecích stanic ve spolupráci s TST
 • postupně: analýza a návrh informačního systému pro přípravu a správu materiálů pro jednání městských orgánů a správu jednotlivých hlasování
 • příprava software platformy pro participativní rozpočet

2020

 • další výstavba nabíjecích stanic podle seznamu s TST.
 • v případě dotací nákup dalších elektromobilů do městské flotily
 • zahušťování metropolitní datové sítě. Snaha o spolupráci s ostatními městy na Táborsku a potenciální rozšiřování sítě
 • přidávání aplikací podle potřeb jednotlivých aktérů (náměry spotřeb energií, ...)
 • rozvoj analytických nástrojů a práce s naměřenými daty + hackatony
 • vývoj GIS nástrojů pro provazování dat s geografickou polohou

2021

 • v případě dotací nákup dalších elektromobilů do městské flotily
 • analýza proveditelnosti carsharingu

2022

 • v případě dotací nákup dalších elektromobilů do městské flotily
 • carsharing městské elektromobilní flotily