Není Vám lhostejné životní prostředí a kvalita života ve městě, pak neváhejte a přijďte na workshop k vznikajícímu Akčnímu plánu pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP). Sejdeme se ve čtvrtek 17. září 2020 v 17 hodin v Městské knihovně Tábor (Jiráskova 1775, přízemí). Více informací zde.

Dokumenty k diskusi:

AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGII A KLIMA (SECAP) MĚSTA TÁBOR VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍ EMISNÍ BILANCE  

ANALÝZA EMISNÍHO SPADU V LOKALITÁCH ZÁSOBENÝCH Z CENTRÁLNÍHO ZDROJE TEPLA A LOKALITÁCH ZÁSOBENÝCH Z LOKÁLNÍCH ZDROJŮ