4. prosince 2018 se opět konalo veřejné projednání projektu rekonstrukce zeleně kolem bytových domů podél ulice Soběslavská. Od minulého projednání došlo k nepovolené sanaci zdi a situace se tím změnila. Dorazili:

  • Mgr. Václav Klecanda – místostarosta
  • Ing. Lenka Koubková – vedoucí oddělení ochrany prostředí
  • Jiří Rozum – vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
  • Ing. Blanka Candrová – správa veřejné zeleně
  • Ing. Jana Lorencová – koordinátor Zdravého města a MA21
  • + 10 osob (obyvatelé domů čp. 2613, 2647, 2223, 2224)

Jedná se o dvě místa – spojnice mezi domy čp. 2613 a 2647 a nově udělaný široký okapový chodník kolem domu čp. 2613.

Je nutné vést diskusi o komunikačních trasách v řešeném prostoru, aby byl připravovaný projekt pro obyvatele přínosný (např. propojení s domem, v němž se nachází obchod s potravinami). Provedené zásahy do zeleně u domu čp. 2613 přerušily přípravu podání žádostí o dotaci na realizaci úprav.

V současné době je poslední možnost na zapracování připomínek, aby mohl být projekt připraven do další výzvy. Mgr. Klecanda všechny upozornil, že z tohoto jednání musí vyjít verze, na níž se všichni shodnou, jinak nebude moci být projekt realizován. Ing. Candrová vysvětlila časový harmonogram dotačních programů.

K sanaci došlo z důvodu narušení izolace domu po opravě napojení domu na teplovod. Docházelo k podmáčení a vsakování okolní vody do domu. Další problémy jsou s rozježděným chodníkem a pomočenými lampami a lavičkami od psů.

Mgr. Klecanda: Nyní řešíme projekt úprav zeleně a je nutné se domluvit na finální podobě. Je tedy potřeba udělat taková opatření, aby již voda nestékala do domu čp. 2613. Zároveň musíme zkusit vyřešit i další připomínky, protože stav se realizací za pomoci dotace zamkne na mnoho let.

Závěrečné odsouhlasené shrnutí:

  1. Prověřit technické překonání terénní nerovnosti mezi domy čp. 2647 a 2613.
  2. Do projektové dokumentace doplnit propojení domů čp. 2647, 2613 a 2224. Předseda SVJ 2647 zjistí skutečný zájem obyvatel o průchodnost kolem jejich domu. Průchod pak bude řešen v návaznosti na zájem obyvatel
  3. Prověřit možnost šikmého parkovacího stání podél ulice Husinecká (zásah do zeleně, zrušení chodníku) Problematika parkování bude řešen s odborem dopravy v linii místostarostů.
  4. Prověřit možnost přemístění stanoviště pro popelnice do vjezdu k výměníkům, protože stávající umístění na silnici není bezpečné pro obyvatele.